122 - STRUTEK AS

STRUTEK AS
Gå til innhold

122

Oppdrag
Stålbygg i regi av RK Maskin AS i Førde
Strutek er rådgivende ingeniør i byggeteknikk og konstruksjonsteknikk.
RIB modell for byggene er utarbeidet av Strutek.

Tilbake til innholdet